Kontakt

JUDr. Barbora Čierna


Advokát
Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.5913

J.Mazúra 4418/14, 036 01 Martin
Tel.: 0903 669 395
IČO: 42217199
DIČ: 1082417941
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0353642017/0900

Kontakt