Advokátska kancelária MARTIN„ Vigilantibus iura scripta sunt : právo je mocným nástrojom v rukách schopných.“

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva na vysokej odbornej úrovni a v čo najskorších možných termínoch.

Našou snahou je špecifikovať problém, profesionálne ho vyriešiť v čo najlepšom záujme nášho klienta. Naším výsledkom je spokojný klient.

Vždy poctivo zvažujeme možnosti riešenia problému so zohľadnením času a nákladov.

Poskytujeme právne služby tak fyzickým ako aj právnickým osobám na celom území Slovenskej republiky, pričom spolupracujeme s notármi, exekútorskými úradmi a znalcami.

Kladieme dôraz na individuálny a profesijný prístup, rýchlosť, precíznosť, odborné znalosti, mlčanlivosť, hospodárnosť a efektívnosť.